Добре дошли в нашия сайт

Ферма за производство на сьомга и пъстърва.
Развъждане на редки и застрашени от изчезване риби.
Лидер в производството на зарибителен материал.


Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Бенефициент: „Ерим Фиш“ АД
Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020;
Наименование на проектно предложение: "Предоставяне на компенсации на Ерим Фиш АД във връзка със смекчаване на последиците от военните действия в Украйна"
Наименование на процедура: "Мерки за предлагане на пазара - сектор "Аквакултури"
Код на процедура: BG14MFOP001-5.024
Обща стойност на проекта: 56 942.57 лв
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 56 942.57 лв
Европейско финансиране: 42 706.93 лв
Национално Финансиране: 14 235.64 лв
Начална дата на изпълнение на проекта: 16.07.2024
Крайна дата на изпълнение на проекта: 16.08.2024


Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Бенефициент: „Ерим Фиш“ АД
Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020;
Наименование на проектно предложение: "Предоставяне на компенсации на Ерим Фиш АД във връзка със смекчаване на последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна"
Наименование на процедура: "Мерки за предлагане на пазара - сектор "Аквакултури"
Код на процедура: BG14MFOP001-5.021
Обща стойност на проекта: 102 841,74 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 102 841,74 лв.
Европейско финансиране: 77 131,31 лв.
Национално Финансиране: 25 710,43 лв.
Начална дата на изпълнение на проекта: 30.11.2023
Крайна дата на изпълнение на проекта: 30.12.2023


Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Бенефициент: „Ерим Фиш“ АД
Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020;
Наименование на проектно предложение: "Разширение и увеличаване на производствения капацитет на специализирано пълносистемно стопанство за изкуствено размножаване и отглеждане на есетрови риби и зарибителен материал"
Наименование на процедура: "Продуктивни инвестиции в аквакултурите"
Код на процедура: BG14MFOP001-2.016
Обща стойност на проекта: 1 099 980,72 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 549 990,36 лв.
Европейско финансиране: 412 492,77 лв.
Национално Финансиране: 137 497,59 лв.
Начална дата на изпълнение на проекта: 17.05.2022
Крайна дата на изпълнение на проекта: 30.11.2023


Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Бенефициент: „Ерим Фиш“ АД
Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020;
Наименование на проектно предложение: "Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Наименование на процедура: "Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Код на процедура: BG14MFOP001-2.014
Обща стойност на проекта: 42 076,80 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 42 076,80 лв.
Европейско финансиране: 31 557,60 лв.
Национално Финансиране: 10 519,20 лв.
Начална дата на изпълнение на проекта: 22.10.2021
Крайна дата на изпълнение на проекта: 22.11.2021


Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Бенефициент: „Ерим Фиш“ АД
Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020;
Наименование на проектно предложение: "Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Наименование на процедура: "Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19"
Код на процедура: BG14MFOP001-2.014
Обща стойност на проекта: 42 076,80 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 42 076,80 лв.
Европейско финансиране: 31 557,60 лв.
Национално Финансиране: 10 519,20 лв.
Начална дата на изпълнение на проекта: 06.08.2020
Крайна дата на изпълнение на проекта: 06.12.2020


Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020;
Наименование на проектно предложение: "Осигуряване на екологични услуги от рибовъдно стопанство ЕРИМ ФИШ АД"
Наименование на процедура: "Аквакултури, осигуряващи екологични услуги"
Код на процедура: BG14MFOP001-2.005
Обща стойност на проекта: 111 247,40 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 111 247,40 лв.
Европейско финансиране: 83 435,55
Национално Финансиране: 27 811,85
Начална дата на изпълнение на проекта: 01.01.2018
Крайна дата на изпълнение на проекта: 31.12.2022


Процедура за избор на изпълнител с предмет:
Доставка и монтаж на оборудване по проект "Реконструкция, модернизация и увеличаване на производствения капацитет на специализирано пълносистемно стопанство за изкуствено размножаване и отглеждане на стопански и застрашени от изчезване видове риби в УПИ 006017-специализирана рибовъдна база, по плана на КВС на с. Йоаким Груево, местност „Малкият Ерим“, община Стамболийски, област Пловдив"


Процедура за избор на изпълнител с предмет:
"Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, модернизация и увеличаване на производствения капацитет на специализирано пълносистемно стопанство за изкуствено размножаване и отглеждане на стопански и застрашени от изчезване видове риби“ в УПИ 006017-специализирана рибовъдна база, по плана на КВС на с. Йоаким Груево, местност „Малкият Ерим“, община Стамболийски, област Пловдив, включващ изграждане на покривен фотосоларен парк с инсталирана мощност от 55-60 kW, която да обезпечи собствения разход на енергия"


Финансиране: Европейски фонд за морско дело и рибарство
Програма: „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020;
Наименование на проектно предложение: "РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПЪЛНОСИСТЕМНО СТОПАНСТВО ЗА ИЗКУСТВЕНО РАЗМНОЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА СТОПАНСКИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ РИБИ"
Наименование на процедура: Продуктивни инвестиции в аквакултура - Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“
Код на процедура: BG14MFOP001-2.006
Обща стойност на проекта: 1 099 799,31 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 549 899,65 лв.
Европейско финансиране: 412 424,74
Национално Финансиране: 137 474,91
Начална дата на изпълнение на проекта: 14.03.2018
Крайна дата на изпълнение на проекта: 14.09.2019

Предлагамe

Широка гама от зарибителен материал, хайвер и риба за консумация.

Хайвер

Хайвер

Хайверът от есетра е една от най-скъпите и екзотични храни в света, неслучайно наричан "черно злато" с цени от 3 000- 4 000 €/кг при руската есетра и от 6 000 - 8 000 €/кг за този на моруна.

Виж повече

риба за консумация

Риба за консумация

Дъговата пъстърва е един от най-консумираните видове в световен план, както и в България Компанията ни постига пълен цикъл от излюпване до консумативен размер (0,330-0,350 кг) на дъговата пъстърва.

Виж повече
зарибителен материал

Зарибителен материал

Приблизително всяка година произвеждаме около 3 млн. зарибител от дъгова пъстърва в размерите от 3 гр - 100 гр. Компанията ни има изградени партньорства с водещите в световен план фирми.

Виж повече

Кои сме ние

Ние сме компания за производство на зарибителен материал на пъстърви и есетри, консумативна пъстърва и добив на черен хайвер от есетри. Стопанството е ситуирано в подножието на Родопите, на брега на река Въча. Разположено на площ от 22 декара, стопанството е с над 10 дк землени басейни, 4 000 кв м бетонови басейни и люпилня с площ от 600 кв м, обзаведена по всички европейски стандарти, както и собствена лаборатория за изследвания и иновации.

Стопанството е изградено по Оперативна Програма "Рибарство и аквакултури", мярка 2/1. Разполагаме с високотехнологични методи за окислородяване на водата, собствени сондажни кладенци и система за рециркулация на цялото стопанство. Екипът ни се състои от дългогодишни професионалисти в...

виж повече
06 Яну.

Компанията ни започна разширение на съществуващата люпилня, като ще...


Виж повече
16 Ноем.

Към настоящият момент, компанията ни разполага с наличност от 11 тона пъстърва...

Виж повече
инфо Знаете ли че...
  • Дъговата пъстърва е изявен хищник, който често напада и малките от своя вид.
  • Някога руската есетра (Acipenser gueldenstaedti) е била най-широко разпространеният вид в р. Дунав.

Нашето кулинарно предложение

ПЪСТЪРВА В СОЛ
Необходими Продукти: 3-4 бр. риби /пъстърва/, 1.5 кг морска сол, 50 мл зехтин, 2 ч.л. черен пипер, 1/2 бр. лимон, 1 бр. яйце

Рибата се почиства от вътрешностите и се подсушава. Зехтина се смесва с черния пипер и рибата се намазва обилно отвън и отвътре. Лимона се нарязва на шайби, които се поставят в коремчетата на всяка риба. Половината от морската сол се поставя на дъното на тавата за печене, като се оформя слой дебел около 1 см.

Поставят се рибите върху солта и се покриват плътно с остатъка от солта. Главите може да се оставят навън, за да се следи процеса на печене или да се покрият със сол. Яйцето се разбива с 50 мл вода и се намазва солта отгоре, за да може рибата хубаво да се запечата.

Пече се на 220 С около 30 минути, докато морската сол отгоре се зачерви. Ако главите на рибата са извън солта, очите й трябва да побелеят, а главата и да потъмнее и да се изсуши. След изваждане, с помощта на чукче или на дръжката на ножа, се разчупва солената кора и внимателно се изважда рибата.