Процедура за избор на изпълнител с предмет:
"Строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, модернизация и увеличаване на производствения капацитет на специализирано пълносистемно стопанство за изкуствено размножаване и отглеждане на стопански и застрашени от изчезване видове риби“ в УПИ 006017-специализирана рибовъдна база, по плана на КВС на с. Йоаким Груево, местност „Малкият Ерим“, община Стамболийски, област Пловдив, включващ изграждане на покривен фотосоларен парк с инсталирана мощност от 55-60 kW, която да обезпечи собствения разход на енергия"

Tehnicheski_project_ERIM_solari.pdf
1_PUBLICHNA_POKANA_ERIM_FISH_160_SMR.pdf
PRILOZENIE_1_OFERTA_OBRAZEC.doc
PRILOZENIE_2_DECLARATCIA_NA_KANDIDATA.doc
PRILOZENIE_3_IZISKVANIA_OFERTA.doc
PRILOZENIE_4_TEHNICHESKA_SPECIFIKACIA.pdf
5_PRILOZENIE_5_DECLARACIA_PODIZPALNITELI.doc
6_PRILOZENIE_6_DECLARACIA_SAGLASIE_PODIZPALNITELI.doc
PRILOZENIE_7_DECLARACIA_GARANCIA.docx
PRILOZENIE_8_SPISAK_IZPALNENO_STROITELSTVO.doc
PRILOZENIE_9_SPISAK_NA_TEHNICHESKI_LICA.doc
10_PRILOZENIE_ 10_DECLARACIA_EIK.doc
PRILOZENIE_11_PROEKT NA DOGOVOR_SMR_ERIM.pdf
12_PRILOZENIE_12-TEHNICHESKO PREDLOZENIE.doc
PRILOZENIE_13_BANKOVA_GARANCIA.doc
PRILOZENIE_14_METODIKA_SMR_ERIM_.pdf