Кои сме ние

Ние сме компания за производство на зарибителен материал на пъстърви и есетри, консумативна пъстърва и добив на черен хайвер от есетри. Стопанството е ситуирано в подножието на Родопите, на брега на река Въча. Разположено на площ от 22 декара, стопанството е с над 10 дк землени басейни, 4 000 кв м бетонови басейни и люпилня с площ от 600 кв м, обзаведена по всички европейски стандарти, както и собствена лаборатория за изследвания и иновации. Стопанството е изградено по Оперативна Програма "Рибарство и аквакултури", мярка 2/1.


Годишният оптимален капацитет на стопанството е:
  • 3,5 млн. бр дъгова пъстърва
  • 50-100 000 бр есетров зарибителен материал от видовете: руска есетра, сибирска есетра, чига, моруна
  • приблизително 50 т дъгова пъстърва за консумация
  • приблизително 10 т топловодни видове - шаран, амур, толстолоб, щука и сом
  • приблизително 1000 кг сладководни раци
  • между 500-1000 кг черен хайвер предстои от началото на 2016 г

Разполагаме с високотехнологични методи за окислородяване на водата, собствени сондажни кладенци и система за рециркулация на цялото стопанство. Екипът ни се състои от дългогодишни професионалисти в сферата на рибарството и аквакултурите. Високите добиви и доброто качество на продукцията ни се дължи до голяма степен на факта, че използваме висококачествени хайвери на трите водещи компании в света - Troutlodge USA, Aquitech SPAIN, Aquasearch DENMARK, както и високоенергийни и ефективни гранулирани фуражи на водещите световни марки: Aller Aqua - Dania, Coppens - Nederland, Skretting...