Риба за консумация

Пъстърва за консумация

Дъговата пъстърва е един от най-консумираните видове в световен план, както и в България. Компанията ни постига пълен цикъл от излюпване до консумативен размер (0,330-0,350 кг) на дъговата пъстърва в рамките на 8-10 месеца. Отглежданата от нас пъстърва е с изключително високи вкусови показатели, резултат от няколко компонента:

 • използването на вода от река Въча, която се явява естествена среда за растежа и размножаването на този вид;
 • оптимална годишна средна температура от около 16 градуса, която е доказано най-благоприятна за растежа и цялостният цикъл на отглеждане
 • вода, богата на микроорганизми и различни видове ракообразни, които подсилват вкусовите качества на отглежданата от нас риба;
 • храна, с най-високо качество от произвежданите храни на пазара, гарантираща наличието на всички необходими витамини, протеини и мазнини. Наш основен контрагент на храна е световно известната компания за производство на специализиран фураж "Skretting".
 • високотехнологична и автоматизирана система за детайлно следене на кислородните нива и при необходимост на допълнително окислородяване до нива 8-10 мг/л;
 • минимална гъстота на населеност, не повече от 10 кг/м3 вода, което на практика максимално се доближава до естествените условия;
 • индивидуална система, разработена специално за нашето стопанство, която включва строги правила за дезинфекция и обезпаразитяване на водата с най-висококачествените препарати, лидер на световния пазар като например "Hloramin-T" и "Formalin"

Всичко това ни гарантира годишен добив между 40-50 тона първокачествена дъгова пъстърва, предназначена изцяло за българският пазар. Тенденцията ни е компанията ни да защити сертификат за "екологично отглеждане пъстърва", което се надяваме да постигнем като резултат през 2016 година.

Есетра за консумация

През 2015 година очакваме първото поколение есетра за консумация изцяло отгледана в стопанството ни от хайверно зърно до консумативен размер 7-10кг. Компанията ни отглежда есетра за консумация в земно насипни басейни, с площ от около 3 дк, които максимално се доближават до естествената й среда в природата. Екипът ни държи изключително много на отглеждането й в екологично чист вид и постигането на най-добри вкусови качества. За това допринасят следните предимства на нашата ферма:

 • използването на вода от река Въча;
 • оптимална температура от около 20-24 градуса, през осем месеца на годината, която е доказано най-благоприятна за растежа и отглеждането на есетрата.
 • вода, богата на микроорганизми и различни видове ракообразни, които подсилват вкусовите качества на отглежданата от нас риба;
 • храна, с най-високо качество от произвежданите храни на пазара, гарантираща наличието на всички необходими витамини, протеини и мазнини. Наш основен контрагент на храна е световно известната компания за производство на специализиран фураж "Skretting";
 • осигуряваме постоянен приток на прясна вода с дебит 150-200 л/сек, с което подсигуряваме изкуствено течение във водоизточника и така позволяваме на рибата да се чувства като в естествената си среда (река Дунав)

Всичко това ни гарантира годишен добив от около 20 тона първокачествена есетра за консумация. Тенденцията ни е компанията ни да защити сертификат за "екологично отглеждана есетра", което се надяваме да постигнем като резултат през 2016 година.

Шаран за консумация

През 2015 година компанията ни очаква годишен добив в рамките на 10 тона шаран между 1,5-2,5 кг. Разполагаме с 10 дк земно-насипен басейн, в който отглеждаме екологично чист шаран. За това допринасят следните предимства на нашата ферма:

 • използването на вода от река Въча;
 • оптимална температура от около 20-24 градуса, през осем месеца на годината, която е доказано благоприятна за растежа и отглеждането на шарана;
 • вода, богата на микроорганизми и различни видове ракообразни, които подсилват вкусовите качества на отглежданата от нас риба;
 • храна, с най-високо качество от произвежданите храни на пазара, гарантираща наличието на всички необходими витамини, протеини и мазнини. Наш основен контрагент на храна е световно известната компания за производство на специализиран фураж "Skretting";
 • осигуряваме постоянен приток на прясна вода с дебит 150-200 л/сек, което създава течение и подпомага процесите по отмиване и самопочистване на басейните като благоприятства добрият вкус и липсата на какъвто и да е мирис на рибата;
 • имаме изключително високи критерии относно технологичният процес за отглеждането на този вид риба.

Тенденцията ни е компанията ни да защити сертификат за "екологично отглеждан шаран", което се надяваме да постигнем като резултат през 2016 година.