Хайвер

Хайверът от есетра е една от най-скъпите и екзотични храни в света, неслучайно наричан "черно злато" с цени от 3 000-4 000 Евро/кг при руската есетра и от 6 000-8 000 Еро/кг за този на моруна.

Един от водещите производители и консуматори на хайвер е Русия. Годишно там се консумират около 100 тона хайвер. Високата цена на хайвера се дължи на факта, че есетровите видове риби имат един от най-дългите цикли на полово съзряване. При руската есетра от 6-8 години, при моруната - 12-14 години, а понякога и 16. Все повече черният хайвер намира приложение в луксозната козметична индустрия. ента:

Oплоден хайвер от есетра

Оплоденият хайвер от есетра служи за създаването на потомства. Гарантираме качествен генофонд на есетровите риби от река Дунав и Черно море. Към момента, стопанството ни разполага с 20 бр производители от вида руска есетра на зряла възраст между 7 и 10 години. От тях 14 броя са женски екземпляри.


Така също, фермата ни разполага с 15 броя сибирска есетра на зряла възраст между 6 и 8 години. 10 от тях са женски екземпляри. Стопанството ни разполага също и с 8 броя дунавска чига, от които 5 броя са женски екземпляри.


Компанията ни отглежда и 5 броя от изключително ценния есетров вид - моруна. Средната им възраст е 10 години.

Хайвер за консумация

През 2009-2010 започна първата ни люпилна кампания от рода есетрови риби, от която към момента имаме налични 1300 броя руска есетра с приблизителни размери 8-10 килограма и 700 броя хибриден вид между руска и сибирска есетра със средно тегло от 6-8 килограма.


През целият период от излюпване до достигане полова зрялост на рибата, компанията ни държи изключително много на качеството и вида на използвания фураж. Той гарантира отлични параметри и вкусови качества на хайвера.


През 2016 година компанията ни очаква да добие приблизително 600-800 кг черен хайвер за консумация с изключително високо качество.