Зарибителен материал

Зарибителен материал - Пъстърва

Компанията ни разполага с високотехнологично оборудвана люпилня на площ от 500 кв/м., за залагане на оплоден хайвер. Люпилнята разполага с:

 • 20 бр. VAIS апарати за оплоден хайвер;
 • 2 бр. люпилни шкафове за вече оплоденият хайвер с капацитет от 400 000 бр.;
 • 80 бр. вани с обем от 0,600 кубика и капацитет на залагане на оплоден хайвер от 600-800 000 бр.
 • 24 бр. отрасни вани с обем 2 кубика с капацитет от 500 000 бр. на 5 гр. (2,5 т) биомаса;
 • абсолютно самостоятелна система за окислородяване и контрол на кислородните нива;
 • самостоятелен сондажен водоизточник, захранващ изцяло и само люпилнята с капацитет от 30л/сек;
 • UV филтър за дезинфекция на водата.

Приблизително всяка година произвеждаме около 3 млн. зарибител от дъгова пъстърва в размерите от 3 гр - 100гр. Компанията ни има изградени партньорства с водещите в световен план фирми за производство на оплоден хайвер - "Troutlodge" USA, "Ovaliscis" Spain и "Aqualande" France.

Екипът ни постига изключително високи резултати на оцеляемост на зарибителя в рамките между 70-80 % от хайверно зърно до 3 гр. Смъртността от 3 гр.-100гр. е максимум до 2%.

Зарибителен материал - Есетра

Компанията ни разполага със собствени производители от основните видове есетрова риба - руска есетра, сибирска есетра, чига и моруна. Към настоящият момент произвеждаме зарибителен материал от изброените видове за собствени нужди. С предварително заявяване можем да отговорим на потребителското търсене и да произведем зарибител в желаните от клиента параметри. Целият процес, съпътсващ оплождането и излюпване на хайвера се извършва в специализираната ни люпилня на площ от 500 м2. Люпилнята разполага с:

 • 20 бр. VAIS апарати за оплоден хайвер;
 • 80 бр. вани с обем от 0,600 кубика и капаците 250 000- 300 000 бр.
 • 24 бр. отрасни вани с обем 2 кубика с капацитет от 500 000 бр. на 10-20 гр.
 • абсолютно самостоятелна система за окислородяване и контрол на кислородните нива;
 • самостоятелен сондажен водоизточник, захранващ изцяло и само люпилнята с капацитет от 30л/сек;
 • UV филтър за дезинфекция на водата.

Компанията ни прилага строга технологична политика, която гарантира висококачествен краен резултат на предоставеният зарибител.

Зарибителен материал - Сьомга

Компанията ни е единствената по рода си в България, която се ангажира с проивеждането на зарибителен материал на сьомга от вида "coho salmon" (езерна сьомга). Разполагаме с високотехнологично оборудвана люпилня на площ от 500 кв/м, за залагане на оплоден хайвер. Производството на този вид сьомгов зарибител се извършва в люпилня, която разполага с:

 • 20 бр. VAIS апарати за оплоден хайвер;
 • 2 бр. люпилни шкафове за вече оплоденият хайвер с капацитет от 400 000 бр.;
 • 80 бр. вани с обем от 0,600 кубика и капацитет на залагане на оплоден хайвер от 600-800 000 бр.
 • 24 бр. отрасни вани с обем 2 кубика с капацитет от 500 000 бр. на 5 гр. (2,5т) биомаса;
 • абсолютно самостоятелна система за окислородяване и контрол на кислородните нива;
 • самостоятелен сондажен водоизточник, захранващ изцяло и само люпилнята с капацитет от 30л/сек;
 • UV филтър за дезинфекция на водата.

Приблизително всяка година произвеждаме около 50-100 000 зарибител от "coho salmon" в размерите от 20 гр.-40 гр. Компанията ни има изградено партньорство с водещата в световен план фирма за производство на оплоден хайвер от сьомга - "Troutlodge" Canada.

Екипът ни постига изключително високи резултати на оцеляемост на зарибителя в рамките между 70-80 % от хайверно зърно до 3 гр. Смъртността от 3 гр.-40 гр. е максимум до 1%.

По наши наблюдения това е един изключително издръжлив и приспособим вид, който дори е по-непретенциозен от пъстървата.