Новини и събития

24 Сеп.

Публикация във вестник "България днес" на информация за проектно предложение "РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ПЪЛНОСИСТЕМНО СТОПАНСТВО ЗА ИЗКУСТВЕНО РАЗМНОЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА СТОПАНСКИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ РИБИ"

06 Яну.

Компанията ни започна разширение на съществуващата люпилня, като ще изградим изцяло нова площадка с 24 бр. басейни с обем от 20 м3 за до отглеждане на дъгова пъстърва и есетра. С което ще увеличим производството на зарибителен материaл от размерите 5-50 гр. до 30-40 тона годишно.

16 Ноем.

Към настоящият момент, компанията ни разполага с наличност от 11 тона пъстърва с приблизителни размери 0,330-0,350 кг и отлични вкусови качества. Разполагаме със 150 000 бр зарибителен материал за пъстърва (дъгова пъстърва), както и около 2,5 тона консумативен шаран с размери от 1,5-3,5 кг.

08 Ноем.

През 2016 година компанията ни започва изграждането на изцяло нова ферма за производство на сьомга (coho salmon) с капацитет от 200 тона на година. Проектът ще бъде изпълнен по Европейска програма за развитие на отрасъла "Рибовъдство и аквакултури". Фермата ще бъде ситуирана на площ от 8,5 декара и ще бъде в непосредствена близост до вече съществуващата.

03 Ноем.

В края на 2016 година започва изграждането на цех за преработка и съхранение на риба и рибни продукти. Идеята е този цех да затвори цикъла на производство на двете стопанства от хайверно зърно до краен клиент. По предварителни данни, годишният обем преработена риба ще възлиза на 350 тона сьомга и пъстърва, както и 100 тона други различни видове риба. Цехът ще бъде разположен на площ от 23 декара.

Знаете ли че...

  • Дъговата пъстърва е изявен хищник, който често напада и малките от своя вид.
  • Някога руската есетра (Acipenser gueldenstaedti) е била най-широко разпространеният вид в р. Дунав.