Процедура за избор на изпълнител с предмет:
Доставка и монтаж на оборудване по проект "Реконструкция, модернизация и увеличаване на производствения капацитет на специализирано пълносистемно стопанство за изкуствено размножаване и отглеждане на стопански и застрашени от изчезване видове риби в УПИ 006017-специализирана рибовъдна база, по плана на КВС на с. Йоаким Груево, местност „Малкият Ерим“, община Стамболийски, област Пловдив"

1_PUBLICHNA_POKANA_ERIM_FISH_160_Oborudvane.pdf
2_PRILOZENIE_1_OFERTA OBRAZEC_ERIM FISH.doc
3_PRILOZENIE_2_DECLARATCIA_NA_KANDIDATA_BILIANA.doc
4_PRILOZENIE_3_IZISKVANIA OFERTI_ERIM FISH.doc
5_PRILOZENIE_4_TEHICHESKA SPECIFICACIA_ERIM FISH.pdf
6_PRILOZENIE_5_DECLARACIA PODIZPALNITEI_ERIM FISH.doc
7_PRILOZENIE_6_DECLARACIA SAGLASIE PODIZPALNITEL_ERIM FISH.doc
8_PRILOZENIE_7_DECLARACIA GARANCIA_ERIM FISH.docx
9_PRILOZENIE_8_SPISAC IZPALNENI DOSTAVKI_ ERIM FISH.doc
10_PRILOZENIE_ 9_DECLARACIA VTORA UPOTREBA_ERIM FISH.doc
11_PRILOZENIE_ 10_DECLARACIA_ EIK_ERIM FISH.doc
12_PRILOZENIE_11_PROEKT NA DOGOVOR.pdf
13_PRILOZENIE_12-TEHNICESKO PREDLOZENIE_ERIM FISH.doc
14_PRILOZENIE_ 13_BANKOVA GARANCIA_ERIM FISH.doc
15_PRILOZENIE_ 14_METODIKA_DOSTAVKA_ERIM.pdf